Blog Index
The journal that this archive was targeting has been deleted. Please update your configuration.
Navigation
Main
fredag
des052014

Matkurs: Hvordan bruke linser

Det blir matkurs med undertegnede i Sankalpa yogasenter sine lokaler i Stjørdal.

Tidspukt: Søndag 1. mars 2015 klokka 1400-1530.

Pris: 450,- per deltaker.

Påmelding her!

Mer info under:


Linser er sunt, går 
raskt å tilberede og passer til mye. Også til kjøtt og fisk. Ettersom de er rike på proteiner, så kan linseretter være en fin anledning til å spise mindre kjøtt per måltid. 

Kurset er lagt opp som et foredrag med demonstrasjoner og smaksprøver underveis.

Her får du vite mer om:
-Linser - en gjennomgang av ulike typer 
-Tilberedningstips
-Demonstrasjon av oppskrifter
-Variasjonsmuligheter
-Argumenter for å innføre linser i maten din
 

Velkommen!

Følg Entusiastisk mat på facebook!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.