Blog Index
The journal that this archive was targeting has been deleted. Please update your configuration.
Navigation
« Hvordan lage enkel kyllingkraft | Main | Hvordan lage hjemmelaget pancetta »
søndag
feb102013

Denne må jeg ha i kjøkkenskuffen

UTSTYR: Ta kontroll på temperaturen.

Hvor lenge et stykke kjøtt skal bakes i ovnen er vrient å forutsi fordi det alltid vil variere etter størrelsen på kjøttstykket og hvor nøyaktig ovnen er, men det som med sikkerhet kan fortelle deg når maten er perfekt tilberedt er temperaturen.

Ved å bruke et steketermometer kan vi tllberede en hjortestek til nøyaktig 56 grader, og resultatet er garantert mørt og saftig. På over 70 grader er den samme steken gjennomstekt, og må skjæres tynt og dynkes med saus for at den ikke skal tørke ut munnen.

Et digitalt steketermometer kan du bruke til mer enn å tilberede kjøtt. Jeg bruker det blant annet til å lage perfekte 45 minuttersposjerte egg, eggbaserte desserter som sitronterte og crème brûlée og til posjering og baking av fisk.

Tips! Pass på at du kun får vann på selve metallstanga når du rengjør termometeret. Væske på ledningen eller kontakten kan føre til at termometeret viser feil temperatur.


Følg Entusiastisk mat på Facebook!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.