Blog Index
The journal that this archive was targeting has been deleted. Please update your configuration.
Navigation
« Hvordan lage kraft på oksehaler | Main | Hvordan lage crème brûlée »
onsdag
des102014

VIDEO: Hvordan lage brunt smør

TEKNIKK/VIDEO: Lær å brune smør.
Jeg har laget en video hvor jeg demonstrerer hvordan man lager brunt smør. En fryktet oppgave blant mange, men ikke så vanskelig når man kan prinsippene, og vet hva man skal se (og lukte!) etter.
Jeg kommer til å legge ut flere oppskrifter fremover hvor du får bruk for denne teknikken.
Oppskrift på brunt smør
Usaltet smør
Redskap: Sil
  • Skjær opp usaltet smør i terninger.
  • Smelt det under omrøring over middelshøy-høy varme.
  • Rør ofte så smøret blir jevnt tilberedt og ikke brenner seg. 
  • Mens smøret koker fordamper væsken, og først når det ikke er mer væske igjen begynner smøret å brunes. 
  • Det kan du se ved at smøret skummer opp og slutter å frese. Nå er det viktig å være på vakt, for nå har bruningsprosessen startet, så rør hele tiden for å unngå at det brenner seg. Smøret blir brunt raskt, og noen sekunder etter at det har blitt brunt så blir det brent. Tips! Lukt og se. Det skal lukte nøtteaktig - ikke brent.
  • Med en gang du er fornøyd med smøret siler du det over i noe annet for å stoppe kokeprosessen.
  • Det brunede smøret er klart til bruk.
 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.